VÅR ORGANISATION

Nordingrå Konstrunda är en ideell förening. Medlemmar är de konstnärer och konsthantverkare som ställer ut på konstrundan. Medlemmarna kan därför variera från år till år.

 

Vår styrelse

Ordförande: Margit Bergarp Åsberg, 070-3731955
Kassör: Gunilla Vestman
Sekreterare: Väljs vid varje möte
Ledamöter: Karin Olsén Öberg, Sigbritt Mann, Leif Söderström och Berit Rantzow
Suppleanter: Carin Hedlund och Mikael Arvidsson
Revisor: Per Björkland
Valberedning: Kethy Bjesse och Carolina Åman

Bild: Leif Söderström

DITT MEDLEMSSKAP

Nordingrå Konstrunda är ingen jurybedömd utställning, men vi vill att den ska vara en upplevelse som handlar om konst och konsthantverk. Det vill säga, personligt och konstnärligt framtagna verk som inte är framställda efter förlaga eller i massproduktion. Vi är stolta över att vår konstrunda med åren fått ett mycket gott rykte, som bidrar till en positiv bild av vårt vackra Nordingrå.

Ett krav för att få delta i konstrundan är att din utställning hålls i Nordingrå.

 

Bli medlem

Du blir medlem och deltagare i konstrundan genom att årligen ansöka om att delta och betala den årliga medlemsavgiften och utställningsavgiften. Ansökan om att delta lämnas in senast den 31 mars varje år.

I slutet av februari så publiceras aktuell information om årets deltagande och medlemskap här på hemsidan.

Om du vill bli kontaktad i februari för att få information om att delta i Nordingrå Konstrunda 2022, skicka ett mejl till oss på ansokan@nordingrakonstrunda.se, så hör vi av oss.

Medlemsavgift & utställaravgift

Den årliga avgiften består av två delar: en medlemsavgift på 300 kronor och en utställaravgift på 300 kronor. Deltagare i konstrundan betalar båda avgifterna.

 

Ett gemensamt arbete

Alla arbetsinsatser under konstrundan utförs av medlemmarna själva, ideellt och utan ersättning. Detta gör att allas insatser behövs och är viktiga. Är du inte bosatt i Nordingrå finns uppgifter som mycket väl kan utföras på distans. Fundera gärna på vad du skulle kunna göra för att bidra.

Exempel på gemensamma insatser som alla får nytta av:

Inför rundan:

 • Planeringsmöten
 • Anmälningar och medlemskontakter
 • Uppdatering av textmaterial, bilder och hemsida
 • Marknadsföring – inbjudningar, annonsering, presskontakter, skyltning
 • Iordningställande av lokal och skärmar för gemensam presentation
 • Arrangemang kring invigningen

Under rundan:

 • Utplacering av sjömärke och annan vägvisning
 • Räkning av besökare (obligatoriskt)*
 • Lottförsäljning (obligatoriskt)*
 • Planera gärna olika sidoarrangemang olika dagar under rundan. Föreningen får bidrag från Kulturens för varje separat arrangemang som anmäls i förväg. Det kan vara en föreläsning, workshop, musik, eller annan aktivitet som inte upprepas varje dag

Efter rundan:

 • Borttagande av egna sjömärken, gemensam skyltning och presentationsskärmar
 • Sammanräkning och redovisning av besökare och sålda lotter (obligatoriskt)*
 • Deltagande på gemensam träff för lottdragning och socialt umgänge med utvärdering av senaste konstrunda

 

* Viktigt bidrag till rundans finansiering och oberoende. Möjlighet finns att köpa sig fri från kravet att sälja lotter och räkna besökare genom att betala dubbel avgift.

Bild: Leif Söderström